TANGAZO LA MASHINDANO YA KIMATAIFA

12 Mar

Al Azhar Al Sharif

Mkusaanyiko wa Tafitit za Kiislamu

Idara kuu ya Mambo ya Baraza la Mkusanyiko na Kamati zake.

(Uwezo wa Kuran Tukufu na Sunnah za Mtume S.A.W. zilizotakasika juu ya mwenendo wa Elimu ya Mazingira)

 Kamati ya Uwezo wa elimu ya Kuran na Sunnah za Mtume Mtakasifu ya Azhar Asharif kwa kushirikiana na Bank Faisal ya Kiislamu tawi la Egypt, inawatangazia kuwa itaandaa Mashindano ya Kimataifa juu ya “Uwezo wa Kuran Tukufu na Sunnah za Mtume S.A.W zilizotakasika juu ya mwenendo wa Elimu ya Mazingira) kwa masharti yafuatayo:-

Mosi: – Utafiti uandikwe kati ya lugha mbili: – Kiarabu au Kiingereza.

Pili: – Utafiti utakaoletwa kwa mshindano usiwe kwa kiwango cha kielimu au umepewa zawadi nyingine.

Tatu: – Utafiti uweke wazi juu ya uhakika wa kielimu ambao umetanguliwa na Kuran pamoja na Sunnah Takasifu.

Nne: – Utafiti uandikwe kwa Kompyuta na usipungue kurasa mia moja na zisizidi kurasa mia mbili, pamoja na Ufupisho ulio nje ya Utafiti usiopungua kurasa kumi na usiozidi kurasa ishirini pamoja na CD inayohusu utafiti huo.

Tano:- Utafiti pamoja na Ufupisho wake upelekwe na taarifa binafsi ya mashirika (C.V.) kwa nakala tatu kwenye Kamati ya Uwezo wa Kuran Tukufu na Sunnah za Mtume – Mkusanyiko wa Tafiti za Kiislamu Nasr City mpaka mwisho wa mwezi Mei 2012 na mpelekaji wa utafiti huo atapewa risiti iliyogongwa.

Sita: – Baada ya kupitiwa kwa tafiti na wahusika washindanaji wataitwa wenyewe kwa wale waliopendekezwa kufuzu na kupewa zawadi za mali kwa kiwango cha:-  Paundi Elfu Hamsini na Tano za Kimisri (55,000/=) kwa washindani ishirini na tatu (23) kama ifuatavyo:-  Paundi 15,000 elfu kumi na tano kwa mshindi wa kwanza.  Paundi 10,000 elfu kumi kwa mshindi wa pili.  Paundi 5,000 elfu tano kwa ,mshindi wa tatu.

Na zawadi tano (5) za kutia moyo zitatolewa kwa watu watano ikiwa kila mmoja atapata Paundi Elfu mbili (2,000/=)

Na zawadi kumi na tano (15) nyingine za kutia moyo zitatolewa kwa watu watano ikiwa kila mmoja atapata Paundi Elfu moja (1,000/=)

Saba: – Watapewa taarifa washiriki wa shindano sehemu na siku ya sherehe ya kuzawadia washindi.

Nane: – Tafiti iliyoshinda haitarejeshwa kwa mwenyewe, kwani tafiti hiyo itahifadhiwa kwenye ofisi za Kamati maalum kwenye jingo la ofisi za Azhar Asharif, ama kwa tafiti zisizoshinda zitarudishwa kwa wenyewe kwa kipindi cha miezi miwili tokea tarehe ya sherehe ya kugawa zawadi.

Tisa: – Kwa mwenye kutaka kujifanyia waqfu achapishe na kusambaza yale atakayopata toka kwemye tafiti ya mshindi, kwa gharama ya waqfu bila idhini na haki toka kwa mshindi.

Kumi:-Tangazo hili linahusu Vyuo vVkuu vyote na Vituo vya eEimu pamoja na Magazeti na wasambazaji – kama habari isiyo na malipo – kwa Magazeti na Majarida mbalimbali.

Mwenyezi Mungu ndiye Mwezeshaji wa kila jambo.

Kamati ya uwezo wa Elimu ya Kuran Tukufu na Sunnah za Mtume zilizotakaswa Mkusanyiko wa Tafiti za Kiislamu

Advertisements

One Response to “TANGAZO LA MASHINDANO YA KIMATAIFA”

  1. Ziadi Hassan Sinani March 14, 2012 at 9:08 am #

    Jazaka-llahu-lkhair
    Mungu ajaalie kila lakheri katika
    mashindano haya kwani hii ni fursa adhimu ya kukuza vipaji kwa wale watakaopata wasagh wa kushiriki katika neghma hii.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: